Вашата точка за успешен бизнисЦел

Нашата цел е да бидеме партнер од доверба на нашите клиенти преку достава на точни и навремени податоци за Македонските компании и физички лица со што ќе помогнеме во носењето исправни деловни одлуки.

Бизнис.Поинт е корисна алатка за управување со Вашите побарувања преку рана и точна информација за објави на неважечки документи, стачаји, ликвидации и промени.
Бизнис.Поинт базата се ажурира дневно од повеќе извори и по пат на интернет податоците стануваат достапни за брзо пребарување и користење. Оригиналниот пристап на Нотификации според баран податок за нашите клиенти е незаменлива алатка во тековното работење денес.

Адреса:

Држава:Република Македонија
Град:Скопје
Адреса:Шекспирова 9/1-7
Е-маил :sales@biznispoint.com Тех.Поддршка:servis@biznispoint.com
Тел: +3892 3131310

Copyright © biznispoint.com All Rights Reserved